SARYLAR A journey to the Karabakh horses

və ya Qarabağ atlarının görüşünə gətirən səyahət

 

Sarılıarın dərisi qeyri-adi dərəcədə zərif idi, qısa tükləri cəvahirat kimi şölə saçırdı, yalı və quyruğu qanqırmızı idi...”

(C.G. Rangel, 1908)