SARYLAR A journey to the Karabakh horses

və ya Qarabağ atlarının görüşünə gətirən səyahət

 

İstehsal

Istehsal  edən:

 

STUDIO TOR 1 Kinostudiyası Berlin/Almaniya

 

Azərbaycanfilm kinostudiyası ilə  əməkdaşlıqda

Bakı Azərbaycan

 

Sənədli film üçün əsas dəstək BP Eksploreyşn

(Kaspian Si) Limited